تاندون ها بافت هایی هستند که عضله را به استخوان متصل میکنند و با انقباض عضله تاندون ها استخوان را میکشند وباعث حرکت بخشی از بدن میشود.ماهیچه هایی که انگشتان وشست دست راحرکت میدهند درساعد قرار دارند.تاندون های بلندی ازاین عضلات منشأ گرفته و از مچ عبور کرده و به استخوان های کوچک انگشتان و شست متصل میشوند.تاندونهایی که انگشتان دست را به سمت بالا میکشند تاندون های اکستانسور(راست کننده) نامیده می شوند.اما تاندون هایی که در سمت کف دست هستند باعث خم شدن و جمع شدن انگشتان و شست میشوند و تاندون های فلکسور(تاکننده) نام دارند.تاندون ها برای بهتر انجام دادن کارشان که همان کشیدن استخوان است از طریق تونل هایی به نام غلاف های تاندونی عبورکرده وبه استخوان متصل میشوند, تاندونها به راحتی در میان این تونل ها سر میخورند.

تاندون وعضلات فلکسورو اکستانسور

شرح بیماری

پاره شدن تاندون درساعد، مچ یا کف دست ،خم شدن یک یا چند انگشت را غیر ممکن می کند.چون تاندون ها به سطح پوست نزدیک نیستند یک شکاف یا بریدگی عمیق در سطح کف دستی انگشتان یا خود دست به احتمال بیشتری میتواند به تاندون ضربه بزند در این موارد تاندون بریده میشود.تاندون ها بین ماهیچه واستخوان اتصال ایجاد میکنند ومانند باند ارتجاعی عمل می کنند وچنانچه پاره یا بریده شوند این کشش از روی آنها برداشته میشود و سر تاندون پاره شده از محل اتصال خود دور میشود واین مسئله ترمیم خود بخودی راغیر ممکن میسازد.از آنجا که اعصاب انگشتان نزدیک تاندون ها هستند صدمه به تاندون میتواند به اعصاب هم آسیب بزند و موجب بی حسی شود اما اگربه عروق خونی آسیب برسد میتواند جریان خون انگشت را قطع کند که این مورد به جراحی سریع احتیاج دارد.گاهی اوقات آسیبهایی که به تاندونها میرسد جزئی بوده ونمیتواند کاملاعملکرد تاندون را مختل کند این موارد تشخیص آسیب دیدگی تاندون را با مشکل روبه رو میکنند.

علل بیماری

در بریدگی عمیق امکان دارد تاندون آسیب ببیند

1.بریدگی و جراحت در دست و ساعد
2.حرکات کششی خاص (اکثرا در فوتبال ،کشتی وبطور کلی درحرکاتی که انگشتان تحت کشش زیادی قرار بگیرند
3.برخی از بیماری های خاص (مثل آرتریت روماتوئید)

پزشکان چگونه تشخیص میدهند؟؟

پزشک از شما میخواهد که انگشت خود را خم کنید سپس باز کنید تا قدرت انگشت شما را بسنجد. پزشک امکان دارد که از شما بخواهد انگشت آسیب دیده را خم کنید در حالی که مابقی انگشتان شما را نگه داشته است .پزشک امکان دارد که شریان واعصاب تغذیه کننده انگشت که از دست می آیند به سمت انگشت را تست کند. ونهایتا شاید پزشک درخواست رادیو گرافی هم بدهد.

نحوه تست انگشت توسط پزشک

علائم

1.عدم توانایی خم کردن یک یا چند انگشت
2.درد درهنگام خم کردن انگشت
3.درد لمسی (با لمس کردن آن بخش از انگشت درد ایجادمیشود)در سطح کف دستی انگشت

عدم توانایی خم کردن انگست حلقه به علت پارگی تاندون

درمان
درمان همه آسیب های تاندونی فلکسورجراحی است(اگر درمان در طی 7-10 روز اول انجام شود، نتایج بهتری بدست خواهد آمد) و بعد از جراحی پزشک به کمک یک آتل دست را در وضیعت ثابتی قرار میدهد تا تاندون بخوبی التیام یابد.درمان اسیب های تاندون اکستانسور در مواردی غیر جراحی میباشد.

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *