دفورمیتی یا تغییر شکل دراندام به عنوان هر ناهنجاری در اندازه و شکل استخوان از نظر زاویه ، کوتاهی یا مشکلات چرخشی تعریف می شود.این تغییر شکل ها یا بصورت مادرزادی ایجاد میشوند و یا بصورت اکتسابی و بصورت شایع بعداز شکستگی و ضربه ایجاد میگردد. فرد مبتلا به ناهنجاری استخوان دارای نقایص عملکردی وزیبایی است که شدت آن از شدت تغییر شکل متفاوت است. هنگامی که تغییر شکل اسکلتی ایجاد می شود ، تغییر شکل اندام تحتانی معمولاً به ذهن خطور می کند. در حقیقت ، در حالی که تغییر شکل اندام تحتانی عمدتاً منجر به مشکلات راه رفتن می شود ، تغییر شکل اندام فوقانی ، که به طور معمول با مهارت های حرکتی خوب همراه است ، تأثیر منفی بیشتری بر زندگی افراد مبتلا دارد. بسته به شدت تغییر شکل ، فرد مبتلا ممکن است شغلی پیدا نکند یا حتی در خوردن و آشامیدن و همچنین مراقبت از بهداشت شخصی خود دچار مشکل شود.

در تصویر فوق نمونه ای از دفورمیتی هایی که در handclinic   درمان گردیده نشان داده شده است.

 

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *