1- بمنظور صرفه جویی در وقت کلیه قرار ملاقات ها در این کلینیک با وقت قبلی صورت میگیرد.

 

2-براحتی  از طریق قسمت نوبت دهی همین سایت می توانید یک قرار ملاقات را رزرو نمود .همچنین با ربات نوبت دهی   https://t.me/drsaeid_bot میتوانید یک قرار ملاقات را رزرو فرمایید.از طریق شماره تلفن 36275100-035 میتوانید با یکی ازمنشی های مرکز ارتباط برقرارنموده و یک قرارملاقات تنظیم نمایید.

 

3-باتنظیم وقت ویزیت بصورت اینترنتی  امکان دستیابی به زمانهای زودترمیسرخواهد بود.مراحل فرایند تنظیم وقت طی یک ویدیو در همین سایت اموزش داده شده است.

 

4-بیمارانی که اخیرا مورد عمل جراحی قرارگرفته اند دراولین ویزیت بعد از عمل نیازی به اخذ نوبت ندارند و با ارائه برگه خلاصه پرونده در روز مراجعه پذیرش خواهند شد.

5-ارائه مشاوره و توصیه های درمانی در موارد آسیب و یا درمان مشکلات موجود از طریق مکاتبات ایمیل در سیاست درمانی مرکزنمی باشد.اما بیمارانی که اخیرا در مرکز مورد مشاوره قرار گرفته اند میتوانند سوالات خود را از طریق ایمیل (تکمیل فرم مربوطه در قسمت ارتباط با ما)مطرح نمایند.

 

6-درصورت وجود بیمه درمانی ، دفترچه مرتبط با آن و یا درصورت عدم وجود آن کارت شناسایی معتبر مورد نیاز است.علاوه بر اینها وجود کلیه مدارک پزشکی و برگه خلاصه پرونده الزامی است.

 

7-بمنظور جلوگیری ازاتلاف وقت به تمام بیماران توصیه میگردد تمام مدارک پزشکی خود را بهمراه داشته باشند.با این حال درصورت نیاز به بررسی های پاراکلینیک بیشتر سرویس های تشخیصی در کلینیک و یا در مجاورت ان وجود دارد.

 

8-عمده جراحی های دست و ا ندام فوقانی در بیمارستان حضرت سیدالشهداء ( ع ) ، بیمارستان دکتر مجیبیان و بیمارستان شهید رهنمون انجام می شود تعدادی از جراحی های مینور در کلینیک صدرا قابل انجام است .

 

9- در موارد اورژانسی بیماران میتوانند با شماره تلفن 09132585285 تماس گرفته تا راهنمایی های لازم صورت گیرد و یا به اورژانس بیمارستان حضرت سیدالشهداء ( ع ) مراجعه نمایند.

1- بمنظور صرفه جویی در وقت کلیه قرار ملاقات ها در این کلینیک با وقت قبلی صورت میگیرد.

 

2-براحتی  از طریق قسمت نوبت دهی همین سایت می توانید یک قرار ملاقات را رزرو نمود .همچنین با ربات نوبت دهی   https://t.me/drsaeid_bot میتوانید یک قرار ملاقات را رزرو فرمایید.از طریق شماره تلفن 36275100-035 میتوانید با یکی ازمنشی های مرکز ارتباط برقرارنموده و یک قرارملاقات تنظیم نمایید.

 

3-باتنظیم وقت ویزیت بصورت اینترنتی  امکان دستیابی به زمانهای زودترمیسرخواهد بود.مراحل فرایند تنظیم وقت طی یک ویدیو در همین سایت اموزش داده شده است.

 

4-بیمارانی که اخیرا مورد عمل جراحی قرارگرفته اند دراولین ویزیت بعد از عمل نیازی به اخذ نوبت ندارند و با ارائه برگه خلاصه پرونده در روز مراجعه پذیرش خواهند شد.

5-ارائه مشاوره و توصیه های درمانی در موارد آسیب و یا درمان مشکلات موجود از طریق مکاتبات ایمیل در سیاست درمانی مرکزنمی باشد.اما بیمارانی که اخیرا در مرکز مورد مشاوره قرار گرفته اند میتوانند سوالات خود را از طریق ایمیل مطرح نمایند.

 

6-درصورت وجود بیمه درمانی ، دفترچه مرتبط با آن و یا درصورت عدم وجود آن کارت شناسایی معتبر مورد نیاز است.علاوه بر اینها وجود کلیه مدارک پزشکی و برگه خلاصه پرونده الزامی است.

 

7-بمنظور جلوگیری ازاتلاف وقت به تمام بیماران توصیه میگردد تمام مدارک پزشکی خود را بهمراه داشته باشند.با این حال درصورت نیاز به بررسی های پاراکلینیک بیشتر سرویس های تشخیصی در کلینیک و یا در مجاورت ان وجود دارد.

 

8-عمده جراحی های دست و ا ندام فوقانی در بیمارستان حضرت سیدالشهداء ( ع ) ، بیمارستان دکتر مجیبیان و بیمارستان شهید رهنمون انجام می شود تعدادی از جراحی های مینور در کلینیک صدرا قابل انجام است .

 

9- در موارد اورژانسی بیماران میتوانند با شماره تلفن 09132585285 تماس گرفته تا راهنمایی های لازم صورت گیرد و یا به اورژانس بیمارستان حضرت سیدالشهداء ( ع ) مراجعه نمایند.