1- بمنظور صرفه جویی در وقت کلیه قرار ملاقات ها در این کلینیک با وقت قبلی صورت میگیرد.

 

2-براحتی  از طریق قسمت نوبت دهی همین سایت می توانید یک قرار ملاقات را رزرو نمود .همچنین با ربات نوبت دهی   https://t.me/drsaeid_bot میتوانید یک قرار ملاقات را رزرو فرمایید.از طریق شماره تلفن 36275100-035 میتوانید با یکی ازمنشی های مرکز ارتباط برقرارنموده و یک قرارملاقات تنظیم نمایید.

لطفا در انتخاب زمان نوبت خود دقت نمایید.نوبت اخذ شده قابل انتقال به بیماران دیگر یا زمان دیگری نیست.و در صورت انصراف لازم است که دومرتبه مراحل اخذ نوبت راطی نمایید.

 

3-بیمارانی که اخیرا مورد عمل جراحی قرارگرفته اند دراولین ویزیت بعد از عمل نیازی به اخذ نوبت ندارند و با ارائه برگه خلاصه پرونده در روز مراجعه پذیرش خواهند شد.

 

4-درصورت وجود بیمه درمانی ، دفترچه مرتبط با آن و یا درصورت عدم وجود آن کارت شناسایی معتبر مورد نیاز است.علاوه بر اینها وجود کلیه مدارک پزشکی و برگه خلاصه پرونده الزامی است.

 

5-لطفآ ۱۵- ۱۰ دقیقه قبل از زمان نوبت تعیین شده درمحل حضور داشته باشید چون لازم است کارت پرونده و فرم اطلاعات بیمار تکمیل شود مدت زمان لازم برای ویزیت بستگی به پیچیدگی مشکلات بیمار دارد و زمان ۱ الی ۲ ساعت قابل انتظار است که این زمان برای انجام تصویر برداری و یا سایر مطالعات پاراکلینیک ممکن است لازم باشد.

 

6-عمده جراحی های دست و ا ندام فوقانی در بیمارستان حضرت سیدالشهداء ( ع ) ، بیمارستان دکتر مجیبیان و بیمارستان شهید رهنمون انجام می شود تعدادی از جراحی های مینور در کلینیک صدرا قابل انجام است .