آدرس کلینیک

یزد ، بلوار طالقانی ، کوچه حنا، شماره 51

ارتباط با منشی :

۰۳۵-۳۶۲۷۵۱۰۰

۰۳۵-۳۶۲۷۵۱۰۱

 ارسال ایمیل

از فرم زیر برای ارسال ایمیل استفاده نمایید

                                                        با تکمیل وارسال فرم زیر در اسرع وقت به شما پاسخ داده خواهد شد