دکتر عباس عبدلی

متخصص جراحی

 

متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست 

اعضای بیشتر

دکتر کوثر پور کوثری

نورولوژیست
دکتر سید حسین سعید

جراح دست و شانه
دکترمحمد قریشیان

جراح پلاستیک