دکتر جمال جعفری

متخصص جراحی

 

فوق تخصص در رشته جراحی عمومی و پزشک مشاور در جراحی های ترمیمی مرکز

اعضای بیشتر

دکتر کوثر پور کوثری

نورولوژیست
دکتر سید حسین سعید

جراح دست و شانه
دکترمحمدرضا نیک تبار

جراح پلاستیک