دکترمحمد قریشیان

جراح پلاستیک

 

 

متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی شانه

اعضای بیشتر

دکتر عباس عبدلی

متخصص جراحی
دکتر کوثر پور کوثری

نورولوژیست
دکتر سید حسین سعید

جراح دست و شانه