دکترمحمدرضا نیک تبار

جراح پلاستیک

 

 

فوق تخصص جراحی پلاستیک . ترمیمی. عضو هیِت علمی دانشگاه. عضو اکادمی انجمن جراحان پلاستیک ایران و امریکا

اعضای بیشتر

دکتر سید حسین سعید

جراح دست و شانه
دکتر جمال جعفری

متخصص جراحی
دکتر کوثر پور کوثری

نورولوژیست