دکتر کوثر پور کوثری

نورولوژیست

 

متخصص مغز و اعصاب مرکزی و محیطی دکتری عمومی از دانشگاه تهران و دکتری تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران پزشک مشاور در درگیریهای نورولوژیک و بیماریهای اعصاب محیطی اندام

اعضای بیشتر

دکتر سید حسین سعید

جراح دست و شانه
دکتر عباس عبدلی

متخصص جراحی
دکترمحمد قریشیان

جراح پلاستیک